Kamphorst Detachering

Sociaal Domein

Kamphorst Detachering is een onderdeel van Kamphorst Personeel, gespecialiseerd in de bemiddeling van ervaren professionals binnen het gemeentelijk sociaal domein. Onze professionals worden ingezet bij gemeenten en gemeentelijke uitvoeringsorganisaties over het hele land.

Sinds de decentralisatie van Wmo, de jeugdwet en de participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning aan hun inwoners op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp.

Kamphorst Detachering richt zich op deze werkvelden en heeft een gevarieerd aanbod aan opdrachten. Vacatures die bij ons veelvuldig voorkomen zijn o.a. ervaren Wmo-consulenten, Inkomensconsulenten, Klantmanagers Werk & Inkomen, Jeugdconsulenten en Jobcoaches. Kamphorst is altijd op zoek naar talent binnen het sociaal Domein.

Kamphorst Detachering kiest bewust voor specialisatie in het sociaal domein Hiermee waarborgen wij de kwaliteit van ons selectieproces en zijn wij in staat om kwaliteit te leveren. Samen met de betreffende gemeente brengen wij in kaart welke kennis en ervaring de nieuwe medewerkers in huis moeten hebben. Na een zorgvuldige selectie worden de medewerkers op detacheringsbasis ingezet bij de gemeente.

 

Contact

Wilt u meer informatie over onze werknemers en opdrachtgevers? Bezoek dan de website www.kamphorstdetachering.nl of stuur een email naar  detachering@kamphorstpersoneel.nl.