Arbeidstesten

Arbeidspsychologisch onderzoek

Arbeidspsychologisch onderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek dat zich richt op het begrijpen en verbeteren van de relatie tussen mensen en hun werk. Arbeidstesten van kandidaten is een bewezen objectief instrument om indrukken opgedaan tijdens persoonlijke gesprekken bevestigd te krijgen. Zo ontstaat een totaalbeeld en komen competenties van kandidaten duidelijker naar voren.

Het doel is om inzicht te krijgen in hoe individuen functioneren in de werkomgeving en hoe organisaties hun personeel effectiever kunnen beheren en ondersteunen. Eén van de belangrijkste voordelen van online onderzoeken is, naast de lage kosten, de snelheid. Namelijk snelheid in aanmelden, onderzoek en terugkoppelling.

 

Hubbeling Consultancy

Kamphorst biedt in samenwerking met Hubbeling Concultancy (NIP aangesloten) diverse (online) arbeidspsychologische testen aan.

Voorbeelden zijn:

  • Numerieke intelligentie test;
  • Commerciële intelligentie test;
  • Taalvaardigheidstest Nederlands;
  • Technisch en Ruimtelijk Inzicht test.

 

Naast het afnemen van arbeidspychologische testen bij instroom van personeel zijn deze ook zeer geschikt bij doorstroom en uitstroom trajecten. Welke test u ook afneemt, maatwerk is de norm. U kunt naar eigen inzicht de testen samenstellen.

Hubbeling Consultancy is uw gespreskpartner bij het oplossen van personeelsvraagstukken onder andere op het gebied van:

  • Instroom – De meest geschikte kandidaat voor uw vacature.
  • Doorstroom – Verantwoord carrière maken binnen het bedrijf.
  • Uitstroom – Verantwoord afscheid nemen van het bedrijf.
  • Reïntegratie – Welk werk past bij mij en hoe kom ik weer aan betaald werk?

 

Hubbeling Consultancy heeft sinds het jaar 2000 het officiële keurmerk “Psycholoog NIP” en staat voor kwaliteit en deskundigheid. Leden van het NIP die het keurmerk mogen voeren moeten zich bij het uitoefenen van hun beroep houden aan gedragsregels die door het NIP zijn vastgelegd in de Beroepscode.

Voor meer informatie over (online) arbeidstesten of om (andere) mogelijkheden te bespreken kunt u contact opnemen met onze medewerkers op één van de vestigingen.